Tagged: Kính ghép an toàn là loại kính không gây sát thương khi bể vỡ

Kính ghép an toàn

Kính an toàn là loại kính được ghép bởi 2 (hoặc nhiều) lớp kính lại với nhau bằng một loại keo đặc biệt. So với các loại kính khác có cùng độ dày, Kính...

Báo Giá
Địa điểm