Tagged: Kính phản quang

Kính phản quang

Kính phản quang là gì Là loại kính được phủ một lớp phản quang bằng oxít kim loại (phủ bằng nhiệt hoặc bằng chân không). Lớp phản quang này có tác dụng cân bằng...

Báo Giá
Địa điểm